Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr. Khôi Mr. Khôi

    Mr. Khôi: 0903 733 566

    Email: khoi.nguyen@thanhphomoi.net

  • Mr. Vinh Mr. Vinh

    Mr. Vinh: 0968 8888 27

    Email: vinh.lam@thanhphomoi.net

Thành phố HCM

Hiện Tại Công Ty Chưa Có Nhu Cầu Tuyển Nhân Sự - HCM
Hiện tại công ty chưa có nhu cầu tuyển nhân sự. Khi nào công ty cần tuyển nhân sự mới, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang web này. Cảm...