Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr. Khôi Mr. Khôi

    Mr. Khôi: 0903 733 566

    Email: khoi.nguyen@thanhphomoi.net

  • Mr. Vinh Mr. Vinh

    Mr. Vinh: 0968 8888 27

    Email: vinh.lam@thanhphomoi.net

Thang tải hàng

ELCARGO-VF

ELCARGO-VF

Thang máy tải hàng

An toàn & Linh hoạt

Mạnh mẽ & Bề bỉ

Thiết kế thân thiện

Tải trọng: 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg

Tốc độ: 0.25 ~ 1 m/s