Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr. Khôi Mr. Khôi

    Mr. Khôi: 0903 733 566

    Email: khoi.nguyen@thanhphomoi.net

  • Tư Vấn Thiết Kế Mr. Nam Tư Vấn Thiết Kế Mr. Nam

    Tư Vấn Thiết Kế Mr. Nam: 0909 541 554

    Email: nam.vo@thanhphomoi.net

Kindmover

Thang cuốn với tiêu chuẩn mới “ An toàn cho Hành khách! An toàn cho Quản lý”

Hiện nay, Toshiba đã kết hợp đường lối thiết kế toàn cầu vào trong thang cuốn của mình. Với mục tiêu “ An toàn cho Hành khách! An toàn cho Quản lý! Thang cuốn Kindmover là thang cuốn thân thiện với mọi người.

Kindmover S Type                               Kindmover D Type                                                     Kindmover P Type

Các sản phẩm khác