Văn Phòng Newcity

Văn phòng làm việc Công ty TNHH TM KT DV Thành Phố Mới

Vị trí trung tâm hành chính quận 2

Chính thức hoạt động từ năm 2015

Tòa nhà được lắp đặt thang máy Toshiba

TOSHIBA-SPACEL-III - 630KG - CO - 60 - 5S/O

 

 

Các dự án khác