Troika KLCC

Tòa nhà Troika nằm ở Trung tâm Thành phố Kuala Lumpur được ghi vào danh sách như là một trong 10 công trình công quản đắt đỏ hàng đầu nhất. Công trình này đã đạt giải sau:

+ Phát triển cao ốc giỏi nhất 5 sao của Malaysia năm 2008 (Phần thưởng bất động sản Châu Á TBD CNBC)

+ Kiến trúc cao ốc giỏi nhất 5 sao của Malaysia năm 2008 (Phần thưởng bất động sản Châu Á TBD CNBC)

+ Kiến trúc cao ốc quốc tế giỏi nhất năm 2008 ((Phần thưởng bất động sản Châu Á TBD CNBC)

Các dự án khác