Pacific Place Jakarta

Pacific Place Jakarta là tòa nhà phát triển phức hợp, được xây tại thủ đô của Indonesia. Nó được mở cửa năm 2007. Tòa nhà chọc trời này được chia thành 3 khu khác nhau: Khu trung tâm mua sắm, Trung tâm văn phòng One Pacific Place và khách sạn Ritz Carlton

Các dự án khác