NewWorld Saigon Hotel

NewWorld Saigon Hotel

Khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống thang máy & thang cuốn được cũng cấp bởi chính hãng Toshiba từ năm 1993

Các dự án khác