Hanoi Hotel

Hanoi Hotel

Khách sạn 5 sao đầu tiên tại Hà Nội

Hệ thống thang máy & thang cuốn được cũng cấp bởi chính hãng Toshiba

- 6 Thang máy, 19 điểm dừng

- 2 Thang cuốn

Các dự án khác