Recruitment

Video Clip

Support

  • Mr. Khoi Mr. Khoi

    Mr. Khoi: 0903 733 566

    Email: khoi.nguyen@thanhphomoi.net

  • Mr. Nam Mr. Nam

    Mr. Nam: 0909 541 554

    Email: nam.vo@thanhphomoi.net

Ha Noi

Hiện Tại Công Ty Chưa Có Nhu Cầu Tuyển Nhân Sự
HN - Tuyển Kỹ Sư