Video Clip

Support

  • Mr. Khoi Mr. Khoi

    Mr. Khoi: 0903 733 566

    Email: khoi.nguyen@thanhphomoi.net

  • Mr. Nam Mr. Nam

    Mr. Nam: 0909 541 554

    Email: nam.vo@thanhphomoi.net

Warranty

Trung Tâm Bảo Hành Thang Máy TOSHIBA

Trung tâm bảo hành thang máy Toshiba được thành lặp nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục các sự cố trong thời gian ngắn nhất và đáp ứng yêu cầu của khách hàng 24 giờ trong ngày.

Tất cả các cuộc gọi của khách hàng sẽ được ghi nhận & chuyển đến phòng bảo hành. Sau đó chuyên viên kỹ thuật sẽ đưa ra các giải pháp khắc phụ sự cố, đồng thời nhân viên kỹ thuật sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Other threads